Вітаємо Уляну Банах та Марту Кузьменко слухачок секції ГІС і ДЗЗ відділення наук про Землю Львівської обласної Малої академії наук з успішним представленням своїх проєктів. Уляна дослідила динаміку стану атмосферного повітря в 2007, 2012, 2017 та 2021 рр. у Львівській області, застосувавши методи ДЗЗ і здійснивши верифікацію даних за допомогою супутникових знімків та наземних спостережень. Учениця опанувала ресурси Earth Nullschool та Giovanni і використала їх для виконання проєкту, проаналізувала усереднені за часом карти на територію Львівської області та гістограми з даними про частку CO2 і SO2. За допомогою супутникового моніторингу NASA – Giovanni, Earth Nullschool на території Львівської області виявлено збільшення частки карбон діоксиду (CO2) в складі атмосферного повітря в період із 2007 до 2021 р., що пов’язане зі збільшенням кількості викидів за рахунок зростання кількості транспортних засобів та вирубки лісів. У цей період спостерігалися незмінні показники викидів діоксиду сірки (SO2), що свідчить про стабільну роботу промисловості. Частка PM2.5 майже не змінилась у період із 2017 до 2021 рр., але все ж не є задовільною. PM2.5 є небезпечними, бо спричиняють захворювання дихальної та серцево-судинної систем, рак легень. Виявлено кореляцію між забрудненням атмосферного повітря та географічним розміщенням промислових об’єктів, зокрема в Червоноградському районі. У м. Львові в період із 2012 до 2021 рр. значення частки CO2 коливалось, а частки SO2 зменшилась, що пов’язане зі зменшенням виробничих потужностей підприємств у місті. Учениця запропонувала рекомендації для покращення стану атмосферного повітря у Львівській області. За підсумками конкурсу Банах Уляна отримала ІІІ місце (науковий керівник – Любомира Шевчук, керівник секції ГІС і ДЗЗ Львівської МАН).
Кузьменко Марта досліджувала сучасний стан та динаміку льодовиків Саліна (Швейцарія) та Кіліманджаро (Африка) на основі різночасових знімків, з’ясувала вплив глобального потепління на зміни льодовикового покриву. Учениця виконала параметризацію льодовика Саліна (Швейцарія) та Кіліманджаро (Танзанія), здійснила аналіз космічних знімків динаміки льодовиків Саліна (Швейцарія ) за 1985, 2001, 2004, 2007, 2009, 2011,2012, 2015 рр. та Кіліманджаро (Африка) за 1976, 1985, 2003, 2005, 2011, 2015, 2019 рр. за допомогою ресурсу Google Earth Pro. Використовуючи глобальну карту метеорологічних умов учениця проаналізувала температурний режим у 2014 та 2020 рр. в районі льодовика Саліна, дослідивши, що через зростання температури зменшується площа цього льодовика. На основі даних ДЗЗ обчислено площі льодовиків, зроблено висновки (чим ближче до екватора зміни клімату більш відчутні, про що свідчить танення льодовика на більшій площі, ніж у помірних широтах). За результатами конкурсу Кузьменко Марта отримає сертифікат за участь ( науковий керівник – Євген Тиханович, доцент ЛНУ імені Івана Франка).