У рамках Комплексної програми посилення державотворчої та консолідаційної ролі української мови у Львівській області на 2023–2026 роки та з метою виявлення та збереження сімейних традицій, дослідження родинної спадщини, формування національних та родинних цінностей учнівської молоді, реалізації завдань концепції національно-патріотичного виховання з 06 до 30 листопада 2023 року проводиться обласний конкурс есе «Знай і вивчай свій родовід». Запрошуємо взяти участь учнів 8-11 класів закладів ЗЗСО та ПНЗ.

Конкурс проводиться у формі есе (з фото) у таких номінаціях:

– «Мій рід на тлі історичних подій»;

– «Етнічний стиль мого роду»;

– «Етнораритети в моїй родині»;

– «Наративна історія та комунікативна пам’ять поколінь».

Для участі у Конкурсі претенденти подають оргкомітетові в електронному вигляді на адресу filologia.lviv.man@gmail.com до 30 листопада 2023 року такі документи:

  • Заявку на участь у Конкурсі слід подавати за посиланням https://forms.gle/z9XvUz2PyJPEJ8eH7
  • Есе, виконане відповідно до вимог.

На Конкурс приймається есе, виконане учасником самостійно та оформлене відповідно до таких вимог:

  • титульна сторінка містить: назву закладу освіти, тему есе, назву номінації, інформацію про автора;
  • вступ обсягом до 1 сторінки містить обґрунтування актуальності теми;
  • основна частина обсягом 1 – 2 сторінок передбачає розкриття проблеми

есе за темою;

  • висновки обсягом до 1 сторінки містять власні оцінні судження та

обґрунтування авторської позиції щодо сформульованого у темі есе питання;

  • текст есе подається українською мовою;
  • формат тексту А4; набір тексту здійснюється у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1,5, абзац – 10 мм, поля – по 20 мм; нумерація сторінок тексту наводиться у правому верхньому кутку).