Львівська обласна Мала академія наук

Науки про Землю

гуртки

Гурток «Економічна географія»

Діяльність гуртка «Економічна географія» спрямована на поглиблення знань учнів з тем суспільно-географічного напрямку.

На заняттях учні знайомляться з новими методами й методикою суспільно-географічних досліджень через вивчення проблем географії населення (депопуляція, старіння населення, міграція, урбанізація, субурбанізація та ін.), економічної географії (децентралізація, трансформація господарства, цифровізація економічного розвитку, формування логістичних центрів й туристичних осередків тощо), соціальної географії (функціонування соціальної інфраструктури, розподіл багатства і бідності, соціальні стереотипи, спосіб життя та ін.) і політичної географії (політичні уподобання, політична поведінка, політичні стереотипи та маніпулювання ними) на локальному, регіональному, глобальному вимірах.

Детально вивчають поляризацію розвитку та внутрішні виклики функціонування як України так і глобальних держав світу. Отримують навики роботи з статистичними матеріалами, картами, ГІС-моделями. Навчаються провадити власні наукові дослідження суспільно-географічного спрямування та оцінювати перспективи їхньої комерціалізації через створення стартапів.            

Гурток «Фізична географія»

На заняттях учні поглиблюють свої знання з гідрології, кліматології та метеорології, геології, що сприяє активізації пізнавальної діяльності школярів,  підвищується їх інтерес до вивчення природничих дисциплін, що   сприяє залученню учнів до пошукової, дослідницької роботи. Слухачі знайомляться з основними науковими дисциплінами фізичної географії: землезнавством, регіональною фізичною географією і ландшафтознавством. Науково-дослідницьку роботу учні мають можливість виконувати в науково-дослідних лабораторіях  географічного та геологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Усіх, хто любить природу, кого хвилює захоплююча праця географа, пов’язана з романтикою мандрівок, кому до душі вдумливий аналіз природних явищ, хто хоче навчитись розшифровувати «письмена Землі» і відчути радість відкриттів – запрошуємо на навчання у гурток «Фізична географія»

Гурток « Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі»

На заняттях гуртка учні дізнаються:

що таке геоінформаційні системи та дистанційне зондування; як супутники, літаки та дрони знімають тисячі зображень Землі щодня; що таке Академія Коперника Європейського космічного агентства і як це може допомогти стати дослідником; навчаться розпізнавати об’єкти на супутникових знімках та зрозуміють як поєднати кольори, щоб побачити те, що не побачиш неозброєним оком.

 Учні ознайомляться з можливостями застосування віртуального глобуса Google Earth Pro, ArcGIS online і ресурсів НАСА, EO Browser, Giovanni з навчальною метою та набудуть геоінформаційних компетентностей через здійснення досліджень із застосуванням ГІС та ДЗЗ.

 Учні  зрозуміють, як завдяки новітнім технологіям можливо дистанційно в реальному часі досліджувати зміни на Землі та створювати наукові проєкти у різних галузях науки.

 Якщо ти мрієш побачити нашу планету з висоти пташиного польоту, досліджувати різні куточки світу не виходячи з дому та проводити  дослідження, тоді реєструйся на навчання у гурток “Геоінформаційні технології та дистанційне зондування Землі”.

Досліджувати – цікаво, і ви в цьому переконаєтеся!

Гурток « Основи наукових досліджень в географії»

Діяльність гуртка спрямована на формування в учнів базових уявлень про сутність географічних досліджень, основні завдання, загальнонаукові та географічні методи досліджень, сферу їх застосування і дослідницькі завдання.

     Учні знайомляться з принципами і правилами організації дослідницької діяльності, формують поняття про науку, науково-дослідницьку діяльність та її основні етапи,  розвивають вміння ставити проблему, формулювати мету і завдання дослідження, оперувати методикою досліджень в обраній галузі науки, що  сприяє розвитку самостійного, творчого мислення, вміння використовувати здобуті знання на практиці.  

На заняттях гуртка в учнів  формуються  компетентності у процесі засвоєння теоретичних знань про сутність географічних досліджень, їх основні завдання, розуміння фундаментальних закономірностей природи і створення умов для творчого та інтелектуального розвитку особистості в процесі науково-дослідницької роботи.

Індивідуальна робота передбачає консультації з науково-дослідницької роботи, обробку та узагальнення результатів пошуково-дослідницької діяльності, поглиблене вивчення окремих питань у галузі географії, підготовку учнів до різноманітних конкурсів, олімпіад, роботи в бібліотеках, з інтернет-ресурсами тощо.

ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ

Відділення створене 2012 року на основі секції географії, яка функціонує у структурі обласної Малої академії наук з 1982 року.

    Голова відділення – професор ЛНУ ім.Івана Франка Олег Шаблій, методист – Любомира Шевчук.

    У відділенні працюють гуртки з фізичної географії, економічної географії, основи наукових досліджень в географії, геоінформаційні  системи та дистанційне зондування Землі.

    Навчання здійснюється у формах: лекцій, семінарських занять, геологічного та географічного практикумів, індивідуальної науково-дослідницької роботи під керівництвом  учених, дистанційного навчання, інтерактивних занять, диспутів, дискусій, навчально-пізнавальних екскурсій.

Школярі поглиблюють знання з географії, ознайомлюються з методами географічних досліджень і особливостями їх застосування, опановують сучасні можливості інтернет – картографії, вивчають точкові, лінійні, ареальні суспільно-географічні об’єкти, методи застосування анкет у процесі суспільно-географічних досліджень, набувають навичок аналізу геопросторової організації суспільства на локальному, регіональному та глобальному рівнях тощо. Учні ознайомлюються з можливостями застосування віртуального глобуса Google Earth Pro, ArcGIS online і ресурсів НАСА, EO Browser, Giovanni з навчальною метою та довідуються, як завдяки новітнім технологіям можливо дистанційно в реальному часі досліджувати зміни на Землі та створювати наукові проєкти у різних галузях науки.

  Наукові дослідження з географії та геології учні виконують  за такими напрямами: географія та ландшафтознавство; геологія, геохімія та мінералогія; кліматологія та метеорологія; гідрологія. Базовими для діяльності відділення є географічний та геологічний факультети ЛНУ ім. Івана Франка.

Mission

Запрошуємо у секцію Науки про Землю

 

 Секція працює на базі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Голова секції – Олег Іванович Шаблій, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчаючись в  наших гуртках учні мають змогу поглибити знання з географії та геології, розкрити і вдосконалити свої здібності, слухати захоплюючі і змістовні лекції викладачів факультету, виконати перші наукові дослідження під керівництвом науковців факультету.

Наші учні мають доступ до лабораторій географічного та геологічного факультетів, можуть знайомитися і вивчати колекції мінералогічного, палеонтологічного та музею рудних формацій.

Гуртківці вчаться моделювати геологічні процеси в комп’ютерному класі, здійснюють експериментальні дослідження в лабораторіях кафедр геології корисних копалин, мінералогії, петрографії, історичної геології тощо.

Учні секції беруть активну участь в обласних та Всеукраїнських турнірах юних географів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, науково-практичних конференціях присвячених видатним постатям географічної науки, інтернетолімпіадах, засіданнях Євро клубу, культурно-масових заходах обласної МАН

our teachers

Знайомтесь з нашими викладачами

Шевчук Любомира Григорівна

Шевчук Любомира Григорівна

методист відділення Наук про Землю, керівник гуртків "Фізичної географії", "Основ наукових досліджень географії", "Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі"

 тел.(032)-261-22-58

Котик Любов Іванівна

Котик Любов Іванівна

керівник гуртка економічна географія

There are no upcoming events at this time

i

Blog

Наші Новини та Оголошення

Обласний турнір юних істориків імені Богдана Сольчаника

Обласний турнір юних істориків імені Богдана Сольчаника

Запрошуємо учнів 9-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти взяти участь в обласному турнірі юних істориків імені Богдана Сольчаника, який відбудеться 22 квітня 2023 року в 313 аудиторії Головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1) о 10:00.
Для участі у турнірі до 15 квітня 2023 року необхідно зареєструвати команду у складі 5-ти осіб за покликанням:

Здобутки

Здобутки

Знайомтесь!
Марія Сірська, учениця 11 класу Ліцею №21 ЛМР, понад чотири роки учасниця літературної студії «Галиця» при Львівській обласній МАН, цікава юна поетка. Усі ці роки приємно було спостерігати за творчим ростом Марічки. Цей ріст виявляв себе у літературних здобутках молодої авторки, зокрема в перемогах на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та проєктах. За останній рік (відколи почалася війна) тематика Маріїних віршів дещо змінилася: юна поетка не залишилася осторонь, а навпаки – всі думки вкладає в чудову поезію, і як результат – здобула ІІ місце на обласному конкурсі юних літераторів Львівщини «Весняний легіт» імені Зоряни Гладкої 2023 року.
Марічка окрилена, сповнена цікавих ідей та натхнення втілювати задумане на папері, завжди охоча до нових випробувань. Цьогоріч Марія Сірська здобула золоту медаль на Всеукраїнському рівні Олімпіади геніїв, міжнародному конкурсі учнівських проєктів з екологічних питань, у номінації «Креативне письмо» та отримала екоквиток, який дасть Марічці змогу в найближчому майбутньому представляти Україну на Міжнародному фіналі в США.
Поезії Марії Сірської, проникливі та метафоричні, – це гармонійний союз сучасного постмодерного поетичного мистецтва та способу його викладу.
Віримо у світле майбутнє Марічки, віримо, що її сьогоднішні здобутки стануть першим кроком талановитої учениці в сучасний світ літератури; у майбутньому юна авторка знайде прихильних читачів та досягне нових висот.

Привіт!
Національний центр «Мала академія наук України»
з 18 по 28 квітня 2023 року проведе курс
«Власне висловлювання: принципи створення»
в рамках Всеукраїнської філологічної школи Малої академії наук України».
Мета курсу: підготовка учнів старших класів до написання власних
висловлювань на різну тематику.

років

переможців та призерів

випускники

відділень та студій

Наші Контакти

Адреса:вул. Коперника, 42, 3-ій поверх, м.Львів, 79000

Методисти: (032)-261-23-38
Директор: (032)-225-56-81
Очно-дистанційна школа: (032)-261-22-58

Email: oman.lviv@gmail.com